Hjälp till skydd och förändring

Stödboende, familjehem och öppenvård.

Vi hjälper vuxna män och kvinnor med missbruksproblematik, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa som har en uttalad önskan om förändring. Vi hjälper även dig som är i behov av skyddat boende.

Vårt mål är att du, efter en tid hos oss, ska vara fri från missbruk, kriminalitet och ha ett stabilt psykiskt mående. Vi har också som mål att du ska ha arbete, praktik eller studera samt ha körkort och ett eget boende.

Ett aktivt dagligt stöd

Hos oss har du en kontaktperson som hjälper dig att få struktur på vardagen och som kan stötta dig i kontakten med myndigheter och vård.

Ett boende
som passar dig

Hos oss bor du i möblerade lägenheter, centralt belägna i både städer och i mindre samhällen. Vi har även tillgång till familjehem med lång erfarenhet.

En meningsfull vardag

Vi har ett bra kontaktnät på arbetsmarknaden och stöttar dig till sysselsättning. Det kan vara en praktiskplats, arbete eller studier.

Samarbete

Vi samarbetar med flera organisationer och företag som kan vara en hjälp på vägen till den förändring du vill ha. Från vård, terapi och familjehem till gym och trafikskola.